Psychoterapeutki

W 2010 roku otworzyłyśmy w Józefowie Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji.

Oferujemy konsultacje, warsztaty psychoedukacyjne oraz profesjonalną psychoterapię prowadzoną zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Image

Jolanta Cmiel - Jestem psychologiem, psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem  Ukończyłam Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt, czteroletnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii analitycznej zorganizowane przez Instytut Analizy Grupowej "Rasztów", a także inne szkolenia i staże zawodowe. W trosce o jakość oferowanej pomocy nadal podnoszę  kwalifikacje i regularnie superwizuję swoją pracę.

Moimi pacjentami są osoby dorosłe oraz młodzież. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, grupową oraz warsztaty psychoedukacyjne.

Pracuję w oparciu o podejścia psychodynamiczne.

Pomagam osobom w życiowych kryzysach, przeżywającym trudności w relacjach, doświadczającym niemożności cieszenia się życiem, cierpiącym z powodu lęków, obniżonego nastroju, pragnącym lepiej rozumieć swój wewnętrzny świat i odnaleźć swoje miejsce oraz cel w życiu.

Nastolatkom oraz osobom wchodzącym w dorosłość towarzyszę w pokonywaniu kryzysów tego okresu, w poznawaniu siebie oraz poszukiwaniu własnej drogi.

Pracuję też z rodzicami. W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie dotyczące wychowania oraz rozwoju dzieci pomagam rodzicom zrozumieć przyczyny doświadczanych przez nich niepowodzeń wychowawczych oraz szukać możliwości poprawy sytuacji, która budzi ich bezradność. Cieszę się, gdy rodzicielstwo staje się dla nich źródłem satysfakcji.

Monika Rudnicka - Jestem pedagogiem, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej. W 2010 r. ukończyłam całościowe pięcioletnie szkolenie z zakresu terapii systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyłam staże kliniczne w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ w Krakowie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale Zapobiegania Nawrotom i w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości oraz Odżywiania.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię rodzin oraz par, a także warsztaty i grupy edukacyjne dla rodziców oraz konsultacje wychowawcze.

W pracy korzystam z podejścia systemowego i psychodynamicznego. Systematycznie superwizuję swoją pracę.

Agnieszka Zielska - Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawód psychologa wykonuję od 1997 r. Przez kilkanaście lat pracowałam w Specjalistycznej Poradni OPTA, gdzie  zajmowałam się pracą terapeutyczną z młodzieżą, rodzicami i rodzinami.

Ukończyłam pięcioletnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii i terapii rodzin, prowadzone  przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, (szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Pracę swoją poddaję systematycznej superwizji.

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Pracuję z osobami mającymi problemy emocjonalne, cierpiącymi z powodu braku satysfakcji w ważnych dla siebie relacjach, przeżywającymi trudny, kryzysowy moment w życiu, potrzebującymi wsparcia w dokonywaniu zmian.

Zajmuję się wspomaganiem rozwoju młodych ludzi w procesie separacji i budowania własnego niezależnego życia.

Pracuję z rodzicami nad trudnościami osobistymi wpływającymi na pełnienie roli rodzicielskiej.

Anna Syropolska-Frelek -  Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką szkolenia podyplomowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” zakończonego otrzymaniem certyfikatu Analityka Grupowego.

Na co dzień zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. W swojej pracy korzystam z wiedzy psychologicznej, szczególnie z dorobku myśli psychoanalitycznej. Pracuję w oparciu o relację terapeutyczną.

Zajmuję się poradnictwem psychologicznym, prowadzę psychoterapię indywidualną adolescentów i osób dorosłych, a także psychoterapię grupową.

Doświadczenie zawodowe nabywałam pracując w placówkach państwowych oraz prywatnych m.in. w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Wciąż wzbogacam i aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach zawodowych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji
w Józefowie k. Otwocka
ul. Górna 19 lok.19 05-420 Józefów

Tel: +48 692 146 935